123RF Fotobanka 123RF Fotobanka

Typy licencí

V předchozím článku jsme se zaměřili na nákupní systém a možnosti plateb. V tomto dílu tipů a triků naši pozornost upřeme na problematiku licencí, konkrétně jednotlivých typů licencí a speciální kolekci fotografií EVO.

Jak získám licenci k vybrané fotografii

Licenci k použítí fotografie získáte samotným stažením vybraného snímku. Je ale potřeba mít na paměti následující: při výběru licence není rozhodující kvalita fotografie, tzn. není podstatné v jakém rozlišení snímek kupujete, podstatné je, jakým způsobem a v jakém médiu chcete zakoupenou fotografii použít.

Jednotlivé snímky můžete většinou zakoupit v následujících velikostech:

 • S (cca 400 px, 72dpi) – 1 kredit
 • M (cca 800 px, 72dpi) – 2 kredity
 • L (cca 2490 px, 300dpi) – 3 kredity
 • XL (cca 3500 px, 300dpi) – 4 kredity
 • XXL (cca 5500 px, 300dpi) – 10 kreditů
 • TIFF (100MB a více, 300dpi) – od 150 kreditů
 • EPS (křivky) – od 10 kreditů


Jak vidíte, co se týká kvality snímků, k dispozici je široký výběr. Jak už ale bylo zmíněno, velikost zakoupené fotografie přímo nesouvisí s typem licence, pojďme se tedy na samotné licence podívat.

Typy licencí

Před zakoupením samotného snímku je nutné znát použití fotografie a zvolit jednu z následujících typů licence:

 • standardní licence
 • rozšířená licence
 • rozšířená licence pro více uživatelů


Všechny typy licencí se dále dělí podle užití:

 • komerční užití a použití v reklamě
 • zboží určené k dalšímu prodeji
 • redakční použití (užití snímku v médiích)


Standardní licence

Standardní licence v rámci kreditního systému a předplatného v sobě zahrnuje komerční použití a redakční použití do nákladu 300.000 výtisků. V rámci standardní licence není možné zakoupený snímek použít na zboží určené k dalšímu prodeji.

Standardní licence umožňuje použití snímku v těchto médiích:

 • webové stránky
 • blogy
 • elektronické dokumenty
 • multimediální prezentace (PowerPoint, Flash atd.)
 • on–line reklamní a propagační materiály
 • propagační materiály, billboardy
 • spořiče obrazovky (pouze pro firemní nebo osobní užití)
 • tištěné materiály
 • reklamní videa (TV, Internet)
 • redakční užití v nákladu do 300.000 výtisků


Rozšířená licence

Tento typ licence dělíme na

 • rozšířenou licenci pro tisk (použití na tištěných materiálech)
 • rozšířenou licenci pro webové použití (použití v elektronických materiálech)
 • komplexní rozšířenou licenci


Všechny rozšířené typy licencí obsahují stejné možnosti užití jako licence standardní a dále možnosti užití rozšiřují o možnost použít fotografie na zboží určené k dalšímu prodeji.

Rozšířená licence pro tisk umožňuje zakoupený snímek použít na těchto produktech:

 • tiskoviny určené k prodeji (plakáty, pohledy, tištěná přání, kalendáře apod.) v nákladu do 10.000 kopií
 • zboží určené k prodeji (hrníčky, trička, puzzle apod.) v nákladu do 10.000 kopií
 • použití na obalových materiálech v nákladu do 10.000 kopií


Rozšířená licence pro tisk rozšiřuje také možnost redakčního použití snímku, oproti standardní licenci je možné snímky užít v neomezeném nákladu včetně možnosti užít snímek na titulní straně média.

Rozšířená licence pro webové použití umožňuje zakoupený snímek použít následujícími způsoby:

 • užití v rámci šablony určené k prodeji (software, aplikace, šablona webové stránky)
 • užití v rámci designu v aplikacích určených k prodeji (iOS, Android, Windows, Linux atd.)
 • užití v rámci designu v televizním vysílání a ve filmové produkci
 • užití v rámci designu spořiče obrazovky


Komplexní rozšířená licence
spojuje užití rozšířených licencí pro tisk a webové použití.

Rozšířená licence pro více uživatelů

Tento typ licence rozšiřuje užití již zakoupené licence pro více uživatelů. Funguje jako doplňková licence ke standardní nebo některé z rozšířených licencí.

Volné snímky neboli fotografie zdarma

Na vybrané fotografie, které je možné stáhnout zdarma se vztahuje standardní typ licence s omezením nákladu do 10.000 kusů při použití v tištěných propagačních materiálech, letácích apod.

Kolekce fotografií EVO

Na prémiové snímky z kolekce EVO se vztahuje stejná licenční politika jako na ostatní fotografie, rozdíle je pouze v ceně jednotlivých licencí.

Kde si zvolím, jakou licenci chci zakoupit

Pokud máme vybraný snímek a správně zvolený typ licence dle zamýšleného užití snímku, zbývá nám vybranou fotografii, resp. licenci k ní zakoupit. Typ licence vybíráme v pravém boxu na stránce s detailem fotografie (obr. 1).

Výběr licence
Obr. 1 (klikněte pro zvětšení)

Jednotlivé typy licencí a možnosti užití vybraných snímků shrnuje tabulka na následující stránce: http://cz.123rf.com/license_summary.php.

Pokud si při výběru typu licence nebude jistí, kontaktujte nás. Rádi vám pomůžeme se správným výběrem licence tak, abyste vybranou fotografii mohli bez obav použít. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím skypu: cz.123rf, twitteru (@123rf_cz), případně na tel. čísle: 800 60 60 60.


123RF Fotobanka

České zastoupení:   +420 226 238 691 cz.123rf


Přihlášení Zaregistrujte se
VÍCE NEŽ 91.990.000 FOTOGRAFIÍ